• Внос на черни метали в България.
  • Доставка на голям набор от стомани
    със специална и висока стойност.
  • Арматурни заготовки.
  • Логистика и дистрибуция към
    крайни купувачи.

НЕДСТИИЛ КЪНСТРЪКШЪН ЕООД е утвърден специалист в търговията с метали, включващи арматурна стомана на пръти и кангали, широка гама от метални профили и тръби, оградни и арматурни мрежи, различни видове ламарина на листи и рулони, шини, винкели и др. метални изделия. Дружеството предлага всички размери и дебелина арматурно желязо, като поддържа складова наличност в широк обхват от форми и размери арматурна стомана за изпълнение на арматурни заготовки и детайли по спецификация на клиента.

През последната година НЕДСТИИЛ КЪНСТРЪКШЪН ЕООД концентрира своята дейност върху производството на арматурни заготовки, прилагайки посредством автоматизирана технология прецизна изработка на всички детайли, съобразно конструктивните особености на даден проект. За нуждите на своята търговска дейност дружеството разполага с високо-технологичен арматурен двор на територията на гр. София, оборудван с модерна подемна техника и предлагащ висок месечен капацитет на производство с гарантирано високо качество и срочност на изработката.

НЕДСТИИЛ КЪНСТРЪКШЪН ЕООД предлага на своите клиенти само продукти с доказано качество и висок стандарт, придружени със съответните сертификати, издадени от водещи производители местни и чуждестранни, в областта на черните метали, гарантиращи както съответствие на стоманата на цялата гама предлагани от нас продукти, така и тяхното качество.